מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

עריכת צוואות

קיימת חשיבות  עליונה לשם עריכת צוואה , כל אדם צריך שתהיה לו צוואה , בצוואה אדם כותב  את רצונו כיצד יתחלק רכושו לאחר מותו. על הצוואה להיות מפורטת ככול הניתן ולשקף את רצונו של המצווה באופן ברור וחד משמעי. אדם שלא ערך צוואה רכושו יתחלק על פי צו ירושה ולא על פי רצונו.

קיימים ארבעה סוגי צוואות וניתן לערוך צוואה בכל אחת מארבעת הדרכים הקבועות בחוק הירושה , זכרו כי עריכת צוואה שלא על פי הכללים הקובעים בחוק הירושה יכולה להביא למצב בו הצוואה תבוטל , במצב כזה רכושו שלא המצווה לא יתחלק על פי רצונו אלא על פי דין לכן יש חשיבתו רבה כי הצוואה תהיה כשרה על מנת שניתן  יהיה לקיימה. סעיף 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה נעשית בכתב יד , בעדים , בפני רשות או בעל – פה. אלו ארבעת סוגי הצוואות.

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד – היא צוואה אשר נכתבת כולה בכתב ידו של המצווה ונושאת תאריך כתוב בכתב ידו של המצווה ונחתמת על ידו . אם כן יש לדאוג לתאריך וחתימה בתום רישום הצוואה.

צוואה בעדים – היא הצוואה הנפוצה ביותר ולדעתי הבטוחה ביותר מפני ביטול . עורך דין עורך את הצוואה אשר נחתמת על ידי המצווה ובפני שני עדים וזאת לאחר שהמצווה הצהיר בפני העדים שזו צוואתו והעדים יאשרו על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור , הצוואה נושאת את תאריך עריכת הצוואה.

צוואה בפני רשות – היא צוואה שבה המצווה אומר בעלפה את האופן בו הוא רוצה שרכושו יחולק לאחר מותו או לכל הוראה אחרת לאחר מותו וזאת בפני שופט או רשם של בית המשפט או בפני הרשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי או בפני נוטריון (להלן הרשות) או בהגשת הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו לידי אחד הגורמים שפורטו בסעיף זה. לאחר רישום הצוואה על ידי הרשות וקריאתה בפני המצווה יחתום נציג הרשות על הצוואה ויאשר כי זו צוואת המצווה .

צוואה בעלפה – אדם גוסס, או מי שראה עצמו אל מול פני המוות רשאי לצוות בעלפה בפני השומעים לשונו. העדים ירשמו בזיכרון דברים את דברי המצווה בציון היום והנסיבות שהביאו לרישום הצוואה בעלפה ויפקידו את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה. פעולות אלו יעשו מוקדם ככול הניתן על ידי העדים . צוואה בעלפה בטלה לאחר חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה .

לסיכום צוואות

מי שעורך צוואה בכתב יד או צוואה בפני עדים או בפני רשות רשאי להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ורק הוא יכול לעשות זאת . ניתן גם להפקיד את הצוואה אצל עורך הדין או פשוט להשאיר אותה אצלכם . אין כל מניעה בכל רגע נתון למשוך את הצוואה מהרשם לענייני ירושה.

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading