מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

על מה חייבים להקפיד בגישור

מאת: עו"ד יעל שמואלי – דיני משפחה וגישור

איך מבצעים גישורזוגות רבים שיחסיהם עולים על שרטון, בוחרים לפנות לגישור על פני פנייה להליך משפטי המנוהל על ידי לעורכי דין. ניהול מאבק גירושין בבית המשפט הינו הליך ארוך יקר וכואב, ולכן בחירת הצדדים לפנות למגשר  היא גישה בריאה וחיובית, החוסכת כספים רבים וזמן יקר. רק לשם דוגמא, עלותו של הליך גישור בין בני זוג עשויה להסתכם רק בכ-10 אחוז מסך ההוצאות על ניהול הליך גירושין בבית המשפט.

גישור – חיסכון כלכלי?

אך החשבון הכלכלי שמושך רבים אל הליך הגישור, לא מונע מהם ליפול אל מספר מלכודות וכשלים, אשר עלולים  לרוקן מתוכן את ההסכמות אליהן הגיעו. לצערי, רבים מהמתגשרים מגיעים בכל זאת, כעבור חודשים או שנים, אל בית המשפט, במטרה לכפות על הצד השני לעמוד בהתחייבויות עליהן חתם בהסכם הגירושין. על מנת למנוע התכתשויות נוספות לאחר חתימת הסכם גירושין או הסכם ממון, ועל מנת להימנע מטעויות בבחירת המגשר וניהול ההליך, בחרתי לסקור את שלל הבעיות העלולות להתעורר כתוצאה מהליך גישור כושל, ולהעניק מספר רב של טיפים ודרכים כיצד לנהל אותו באופן נכון וחסכוני.

זהות המגשר- תחום המעמד האישי הינו תחום הדורש התמחות , לכן עליכם לבחור מגשר המתמחה בתחום המעמד האישי והוא בעל ניסיון בגישור בתחום זה. מגשר אשר אינו עוסק דרך קבע בגישור בתחום, לא ידע לערוך הסכם גירושין/ממון ולעמוד על הדקויות הדרושות על מנת שההסכם לא יעמוד שוב למבחן בבית המשפט. עורכי דין העוסקים ביצוג בתחום המעמד האישי עוסקים גם בגישור , בדיקו אם הם מוסמכים לעסוק גם בגישור ובדרך כלל הם המגשרים הטובים והמתאימים ביותר.    

חלוקה שווה בנטל התשלום – רבים לא יודעים זאת, אך חשוב מאד שהתשלום הניתן למגשר יתחלק שווה בשווה בין שני בני הזוג. פעמים רבות מנסה הצד שלא לקח חלק בתשלום לערער על כשרות ההליך, בטענה שהוא מומן, ועל כן הושפע, על ידי הצד המשלם או שהמגשר היה מוטה לטובת הצד המשלם. על מנת להימנע מכך מומלץ, שגם אם אחד מבני הזוג מתקשה לגייס את הכסף, הוא יגייסו בעצמו על מנת למנוע הסתבכויות בעתיד.

נייטרליות המגשר – אחד הפחדים הגדולים ביותר של צדדים הנעזרים במגשר הוא בקשרים סמויים בינו לבין אחד מהצדדים. ראוי להדגיש שקשרים שכאלה לא רק שאינם כשרים, אלא גם עלולים, אם יתגלו, לגרום להתליית רישיונו של עורך הדין, שעל פי כללי האתיקה חייב לחשוף את קשריו, היכרותו המוקדמת עם אחד הצדדים, ואינטרסים, אם יש לו, עלולים להעיב על האובייקטיביות שלו.

אם עורך הדין לא חשף זאת, הוא עובר על כללי האתיקה בצורה חמורה. על הצד החושד בפניות המגשר, לשאול את הצד השני כיצד הגיע אל המגשר, וכן לחקור מעט את המגשר, על מנת לבחון האם קיים קשר כלשהו עם הצד השני בטרם הוא נבחר לגשר. חשוב להדגיש כי הכרות מוקדמת עם מגשר אינה בהכרח פוסלת את המגשר אולם יש חובה לחשוף זאת , אם הצדדים מקבלים עליהם את המגשר לאחר שהמגשר חשף בפניהם את הכרותו עם הצד האחר וניתנה הסכמת שני הצדדים אזי יכול המגשר לעסוק בהליך הגישור.רצוי להעלות את השתלשלות הענינים על הכתב.

מה עושים בזמן גישור

מהן האפשרויות להחלפת מגשר

האפשרות להחליף מגשר – מגשרים רבים ממונים על ידי בית המשפט, ומתגשרים רבים חושבים לתומם, כי מאחר ובית המשפט החליט כי זהו המגשר, חסומה בפניהם האפשרות לבקש את החלפת המגשר. אין שגיאה גדולה מזו. ניתן גם ניתן להחליף מגשר, אם מתעורר חשש כי הוא מעדיף צד אחד על פני השני.

במקרה שכזה יתמנה מגשר חדש מרשימת המגשרים של בתי המשפט, אשר יהיה מקובל על שני הצדדים, ותהליך הגישור יתחדש. ניתן גם להציע מגשר אחר מטעם הצדדים המקובל על שניהם, שאינו נכלל ברשימה.

הליך לא מחייב - חשוב להדגיש שלהבדיל מהליך הבוררות, שהוא הליך משפטי ומחייב לכל דבר ועניין, הליך הגישור הוא הליך וולנטרי, וההתנהלות בו גמישה הרבה יותר מכל הליך משפטי. יש לזכור כי ההתנהלות בגישור חסויה. הדבר מאפשר ביצוע הליכים שלא היו מתקבלים בבית המשפט. כך למשל ניתן לדון בהליך הגישור גם בהתנהלויות לא אתיות ולא חוקיות של אחד או של שני בני הזוג – מבלי לחשוש שהפעולות הללו תיחשפנה ותפגענה במתגשרים עצמם. כמו כן ניתן להציע הצעות רבות ומגוונות, ולחזור מהן בלי פחד, וללא מחיר בעתיד. חשוב לזכור שכל עוד ההצעות הללו לא עולות על הכתב, ומאושרות בהסכמה על ידי שני הצדדים בבית המשפט, הן לא תחייבנה את הצדדים שהציעו אותן.

מסמוך ההליך – פעמים רבות, חושבים הצדדים החולקים הליך גישור, כי ההליך נטול אפשרות להנפיק מסמכים אשר יעידו על ההסכמות ביניהם. זוהי טעות. הוצאת מסמכים החתומים על ידי שני הצדדים יכולה לחסוך פעמים רבות התעמתות משפטית מיותרת. כך למשל, כאשר אחד מבני הזוג בוחר לשכור עורך דין מייעץ, שייעץ לו כיצד לפעול בגישור, עליו ליידע את הצד השני כי הוא שכר עורך דין, ולהחתים אותו על מסמך, כי הלה יודע על זכותו לשכור גם הוא עורך דין מטעמו, אך ויתר על כך ביודעין.

בחתימה על מסמך שכזה, מסיר הצד ששכר עורך דין, את האפשרות שהצד השני יערער על תקפות הסכם הגישור בעתיד, בטענה שלא יוצג בהליך הגישור, או לא ידע כי לצדדים מותר לשכור עורכי דין להתייעצות.

חתימה על הסכם הגירושין והנספחים – צדדים רבים טורחים לחתום רק על הסכם הגירושין המתקבל לבסוף, אך שוכחים לחתום על הנספחים להסכמים, נספחים המפרטים את הוצאות הזוג, את תיאור הרכוש המוסכם לחלוקה, ושלל פרטים נוספים שההסכם אמנם מפנה אליהם, אך לא נכללים בתוכו. פעמים רבות אי ההסכמות שמתעוררות עם השנים, נסובות סביב הנספחים, ולא סביב חוזה הגירושין. להבדיל מחוזה הגירושין, הנספחים עצמם לא קיבלו תוקף של פסק דין וניתן לערער על תקפותם בעתיד. כך יכול אחד הצדדים לומר שהשרטוט של הבית מוטעה, או מצאי התכשיטים בכספת חסר – וההתנהלות המשפטית בין שני הצדדים עלולה להתחדש שוב.

חוות דעת נוספת לפני החתימה – מומלץ לצדדים לשכור עורך דין המתמחה בדיני משפחה, לפחות לשם חוות דעת על הסכמי הגירושין או הממון, המתגבשים לקראת חתימה. כך יוכלו הצדדים לוודא כי הפרשנות שלהם לסעיפי ההסכם אכן מתבטאת בפועל במסמך, וכמו כן, ניתן יהיה לחשוף סכנות ותרחישים שליליים שעלולים להתפתח בעתיד, אם לא ייסתמו חורים משפטיים המסתמנים בהסכם. חתימה על הסכם גירושין לוקה וחסר שיניים, עלולה להיות בכייה לדורות, ולגרור את הצדדים שוב ושוב אל בתי המשפט.

ייפויי כוח בלתי חוזרים  - אחת הבעיות המרכזיות של הסכמי גירושין המתקבלים בתהליכי גישור, היא היעדר מנגנוני ביצוע שיבטיחו כי מה שסוכם בין הצדדים, גם יתקיים בפועל בשטח. כך נוצר מצב בו חוסכים הצדדים את העלויות והזמן הכרוכים במאבק משפטי, אך כאשר אחד מהצדדים מסרב למלא את הכתוב בהסכם, או מפרש את הכתוב בצורה שונה לחלוטין מהצד השני, מוצאים את עצמם הצדדים נגררים בעל כורחם אל בית המשפט לדיונים נוספים על פרשנות ההסכם, אכיפת ההסכם ושינויו – כך שלמעשה גם הזמן והכסף, אותם כביכול חסכו, מתבזבזים להם למרות הכל.

על מנת למנוע תרחיש שכזה, מומלץ להסמיך את המגשר עצמו, או את עורכי הדין, או  צד ג' מוסכם אחר, להיות אחראי על הביצוע בפועל של ההסכמות, תוך מתן ייפויי כוח בלתי חוזרים, החתומים על ידי הצדדים המתגשרים.

בן הזוג אשר הסכים, במסגרת ההסכם הגירושין, למכור למשל את הבית ולהתחלק בכסף, לא יוכל לעצור את התהליך, מפני שהעביר לצד ג' ייפוי כוח לבצע את הפעולות המשפטיות בשמו. זו אולי העצה החשובה ביותר למתגשרים, ומומלץ מאד להקפיד על ביצועה. 

חיסכון רב בעלויות – מעבר לכך שהליך הגישור זול פי 10 בערך ממחירה של התמודדות משפטית, הוא קצר הרבה יותר, והפגישות בו נערכות לנוחות הצדדים באווירה נטולת מתח . מעבר לכך ניתן להגיע בהליך גישור לניסוח ולחתימה על הסכמים רבים נוספים מעבר להסכם הגירושין, שעלותם הכוללת נוחה לעיתים בהרבה, מאשר שכירת עורכי דין אד הוק, לצורך ניסוחם בנפרד. למעשה התשלום הניתן למגשר נמדד בכמות הזמן הנדרשת ממנו לצורך התהליך וסוג ההסכם . כך, יכולים בני הזוג לחתום על הסכמי הורות ,  הסכמי ממון, הסכמי מזונות, ועוד שורה ארוכה של הסכמים,שניהול מאבק משפטי לצורך הגעה להסכמות הייתה כרוכה בעלויות גבוהות.

ניתן לפתוח בגישור בכל עת – הליך הגישור איננו הליך מקדמי למשפט. ניתן לפתוח הליך גישור לפני המשפט, בעת המשפט, וגם לקראת פסק הדין. בית המשפט מעודד את הצדדים לנסות להגיע להסכמות על פני כפיית החלטתו על הצדדים, על כן, בכל רגע נתון, יכולים הצדדים לפנות להליך גישור אשר דוחה/מעכב  את המשך המשפט.

הסכם גירושין קצר צופן בחובו בעיות – הסכמי גירושין או ממון, להבדיל מהסכמים אחרים, הינם הסכמים חיים ואקטיביים, ומטרותיהם לצפות פני עתיד. יהיו עורכי דין אשר יעדיפו הסכמים קצרים ולקוניים. יש להיזהר מכך מאד, מפני שהסכמים אקטיביים וצופי פני עתיד אמורים לענות על שלל תרחישים אפשריים בעתיד, ולקבוע בהם התנהלות מוסכמת. הסכמים שכאלה לא יכולים להיות רזים ולקוניים. השאיפה לקצר עלולה לערפל את החוזה, ולגרום לזוגות רבים, להגיע במהלך השנים שוב לפתחו של בית המשפט על מנת שיכריע בשאלות שהם לא השכילו לדון בהן בהסכם עצמו.

מאד חשוב לקבוע את הדרכים בהן תתבצענה ההסכמות, ולא רק לדאוג לנסחן. על מנת לדאוג שהדברים יתנהלו כמוסכם, מומלץ כאמור להעביר ייפויי כוח בלתי חוזרים לצדדים שלישיים , אובייקטיבים, כמו המגשר עצמו, אם יסכים לכך, אשר ידאגו שלהסכם גם יהיו שיניים. לדוגמא, כאשר הצדדים מחליטים למכור דירה במסגרת הסכם הגירושין, לא די בכך שייכתב סעיף לקוני, לפיו הדירה תימכר והצדדים יתחלקו בכספים, במיוחד כאשר מדובר בדירת מגורי הצדדים בה מתגוררים גם הילדים.

ניסוח קצר ורזה עלול לגרום לכך שאחד מהצדדים יתקע את התהליך, יסרב לפנותה, או שיהיה קשה לכפות עליו לשלם את התשלומים השונים אליהם התחייב.

יש לקבוע באופן מפורט בהסכם את כל שלבי הליך המכירה של הדירה, מתי היא תתפנה, תוך כמה זמן תוצע הדירה למכירה, ומי ישלם את הוצאות המכירה. כמו כן מומלץ לקבוע מנגנוני אכיפה לפינוי, לקבוע מינוי כונס נכסים במידה ואחד הצדדים מסרב להתפנות, לקבוע כי מחיר הדירה לא יפחת ממחיר השוק, לקבוע מי ישאר בדירה עד לפינויה, ומי צריך להמשיך ולשאת בתשלומים השוטפים ועוד כהנה וכהנה. ככל שההסכם מפורט יותר, כך הוא הסכם טוב יותר. דוגמא נוספת, כאשר הצדדים מסכימים לסגור חשבונות בנק משותפים,פעולה כזו דורשת את חתימת שני הצדדים ושיתוף פעולה כלפי הבנק , על מנת  למנוע מצב בו ההליך יתארך או לא יבוצע, הפקדת יפוי כוח מטעם הצדדים בידי צד ג אשר ידאג לביצוע ההוראה תפתור את הבעיה. 

כמובן שלא ניתן לחזות את כל התרחישים האפשריים, אבל צריך לכוון לכך שההסכם יענה באופן ברור על כל הסיטואציות הצפויות והשכיחות. לכן חשוב כי המגשר יהיה גם עורך הדין המתמחה במעמד אישי, ובעל ניסיון בפרקטיקה. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading