מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

משמורת

משמורתסעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסיות התשכ"ב 1962 קובע ומגדיר מהי משמורת כדלקמן  - "היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל ענין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים על משמורת

סעיף 25.  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסיות התשכ"ב 1962 קובע כי לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. היינו ההורה המשמורן הוא ההורה שמחזיק בקטין במצב בו ההורים אינם חיים יחד , ההורה שלא יחזיק בקטין לגביו יקבעו הסדרי ראיה. ההורה המשמורן הוא למעשה ההורה אשר עמו הקטין שוהה רוב הזמן, אין הדבר אומר כי ההורה שאינו ההורה המשמורן מאבד מסמכותו ההורית אשר נובעת מהיותו אפוטרופוס משותף יחד עם ההורה המשמורן . כאשר נקבעת משמורתו של הקטין נקבעת למעשה גם סביבת מגוריו העיקרית על כל המשתמע מכך .

הוצאות משמורת קטין

 כאשר קטין נמצא במשמורת אמו, ישלם אביו את מזונות הקטין לאם עבור צורכי הקטין , אולם כאשר משמורת נקבעת בידי האב אין האב נושא במזונות הקטין אולם האם על פי החוק אינה מחייבת להשתתף בהוצאות הקטין למעט קטינים מעל גיל 15 שאז ניתן לחייב את האם מדין צדקה, היינו אם יש בידה להשתתף בהוצאות הקטין תחויב האם. ההורה המשמורן הוא ההורה אשר דואג לצורכי הקטין רוב הזמן , הוא גם ההורה שהיה זכאי בדרך כלל לקבל את קצבת ילדים והנחות נוספות מטעם רשויות המדינה מתוקף היותו ההורה המשמורן. ההכרעה בשאלת ההורה המשמורן מוכרעת על ידי בתי המשפט בדרך כלל על פי טוב הקטין , היינו בתי המשפט שואל היכן ייטב לקטין להתגורר .

ההכרעה בשאלת ההורה המשמורן יכולה לעיתים רבות להיות קשה וכואבת ומדובר במאבקים קשים ומרים הנמשכים לעיתים על פני זמן רב שכן במקרים מסוימים ההחלטה מי יהיה ההורה המשמורן משמעותה נתק מילדך במיוחד  כאשר מדובר במגורים שאינם קרובים או במערכת יחסים קלוקלת בין שני ההורים. מושג משמורת נתון במחלוקת וכיום מנסים להנחיל גם בבית המשפט את מושג ההורות המשותפת. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading