מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

מזונות ילדים

קטין על פי הגדרת החוק הוא כל אדם שטרם  מלאו לו 18 שנים, עם הגיע הקטין לגיל 18 מוגדר הקטין על פי החוק כבגיר לכל דבר ועניין. מזונות הוא סכום כספי שעל האב להעביר לאם בהתאם לסעיף 3 לחוק לתיקון דיני מזונות , לצורך כלכלת ילדיהם הקטינים. החוק לא שונה ואינו מטיל אחריות זהה או שווה על האם והאב גם במקרים בו האם משתכרת יותר מהאב.

יצירתיות בבתי משפט

במהלך השנים מצאו בתי המשפט , לעיתים נדירות יש לומר , דרכים שונות ויצירתיות לפרש את החוק באופן שוויוני יותר , לדוגמא במקרים שיש משמורת משותפת נקבע כי הפחתה בתשלום המזונות שעל האב להעביר , הפסיקה נעה בין פטור מוחלט לבין הפחתה של 25% בסכום המזונות .

מזונות קטינים מורכבים מצרכים ההכרחיים עבור הקטין, היינו מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות במסגרת ביטוח רפואי ומדור במרכיבים אלו חייב האב לשאת גם אם מצבו הכלכלי אינו טוב.

אומדן הצרכים ההכרחיים הוא שמרני למדי וניתן לראות כי בתי המשפט נעים על מנעד זהה פחות או יותר אולם אין סכום קבוע , ללא ספק הדבר בעייתי.

רוב בתי המשפט לענייני משפחה קובעים את האומדן המזונות בהתאם לפסק דין ישן למדי של בתי המשפט המחוזי , בו נקבע כי סכום המזונות המינימאלי לקטין יעמוד על סך של  1250 ש"ח לחודש בצרוף הוצאות חינוך והוצאות מדור ובסך הכול בדרך כלל יעמוד הסכום המינימאלי על 1750 ש"ח לקטין מאז בתי המשפט הוסיפו בין 100-200 ₪ על מנת להתאים את הסכום למדד יוקר המחיה.

מזונות ילדים

המדור והוצאות המדור

המדור והוצאות המדור - הם רכיב הנכלל בתוך סכום המזונות ההכרחי ומשקף את ההשתתפות של האב בתשלום שמשלמת האם בגין דמי השכירות או משכנתא , השתתפות האב תעמוד על סך של 30% מדמי השכירות/משכנתא עבור ילד אחד , 40% עבור שני ילדים 50% -60% עבור שלושה ילדים ויותר .

הוצאות המדור – משקפים את השתתפות האב בהוצאות האם עבור תשלומי הבית השוטפים  , כגון חשמל ,מים ,גז, ארנונה, אינטרנט,  ועד בית וכדומה. גם השתתפות זו נעשית על פי נגזרת אחוזים ובהתאם למספר הילדים.

לסיכום זה יצרף בדרך כלל, בית המשפט את קצבת הקטינים המתקבלת מביטוח לאומי או יפחית אותה תלוי בנסיבות המקרה. החלק השני ממנו מורכבים המזונות מתייחס להוצאות נוספות כמו חוגים, קייטנות, גנים פרטיים, צהרונים, הוצ' בר מצווה, פסיכולוג, אבחונים שונים, רכישת ציוד לבתי ספר וכדומה הוצאתו אלו מוגדרות כהוצאתו חריגות ובדרך כלל בית המשפט יטיל את הנטל בהוצאות אלו בחלקים שווים על שתי ההורים.

כאשר מדובר בילדים מעל גיל 15 האם תחויב להשתתף במזונות הקטינים ככול שיש לה אמצעים כספיים והיא משתכרת. חשוב לדעת כי כאשר מדובר במשפחה בעלת אמצעים והאב בעל הכנסות גבוהות על בית המשפט להביא בחשבון גם את רמת החיים אליה הורגלו הקטינים ולהרחיב את סכום המזונות של מעגל הצרכים הראשון בהתאם.

מזונות בגירים  - מגיל 18 עד גיל 21 כאשר סכום זה יעמוד בדרך כלל על שליש מסכום המזונות ששולם עבור הקטין עד הגיעו לגיל 18.מזוות אלו אינם בגדר חובה מוחלטת כאשר האב אינו  משתכר ומצבו בכי רע או כאשר ילדי בני הזוג עובדים ומשתכרים כדי מחייתם.

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading