מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש הוא אחד הנושאים העיקריים ורווי האמוציות הקיימים בסכסוך גירושין . הרכוש המתחלק בין הבעל אישה או בין בני הזוג , הוא בדרך כלל הרכוש המשותף שצברו צדדים במהלך חייהם המשותפים , היינו ממועד נישואיהם או ממועד חייהם המשותפים ועד ל"מועד הקרע" , שהוא מושג משפטי המציין את מועד הפרידה. מועד הפרידה אינו בהכרח מועד סידור הגט בבית הדין הרבני , מועד הפרידה לעיתים ניבחן וניבדק על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני  ולפעמים מתקיימים דיונים שלמים בנושא מועד הפרידה וזאת משום שזה המועד הקובע מתי הסתיימה הצבירה של המשותפת של הצדדים.

אי עריכת הסכם ממון משותף

כאשר הצדדים לא ערכו הסכם ממון אשר מגלם בתוכו את הסכמות הצדדים לגבי האופן בו יחולק הרכוש המשותף יקבעו הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973 את הכללים לחלוקת הרכוש המשותף . החוק חל על כל מי שנישא החל מינואר 1974 ומי שנישא עובר לתאריך זה חלה לגביו הלכת השיתוף אשר לגביה אפרט בהמשך .

החוק קובע מהו הרכוש המשותף ומה לא נכלל במסגרת הרכוש המשותף. זכויות אשר אינן כלולות במסגרת הרכוש המשותף לא יובאו בחשבון במסגרת חלוקת רכוש אלא אם הסכימו בניהם הצדדים אחרת . 

מה נחשבים נכסים משותפים בחלוקת רכוש?

נכסים משותפים הם הבית המשותף , זכויות שנצברו במקום העבודה , כגון זכויות עתידיות לפנסיה  , קופות תגמולים , פיצויי פרישה, , קרנות למיניהן וכדומה , תכניות חיסכון , חשבונות בנקים , מוניטין , עסק פרטי שמנהל אחד הצדדים , חברה שהקים מי מהצדדים , רכב, ריהוט שיש בבית וכו

יוער כי חוק הפנסיה החדש מאפשר כבר היום את רישומו של בן הזוג כבעל זכות בקופת הפנסיה כך שעם קבלת הזכות יועברו הכספים ישירות לבן הזוג ואין הוא צריך להמתין לחסדי בן זוגו שיעביר לו את הכסף במועד הגיעה של הזכות.

בן/בת הזוג זכאים למחצית הזכות  במועד הגיע קבלת הזכות לבעל הזכות ולא קודם לכן , היינו לא ניתן לקבל כספים מקופת גמל , לצורך הדוגמא , לפני שהגיע מועד פירעונה.

נכסים שאינם בגדר רכוש משותף ולא יחולקו במקרה של פרידה או גירושין על פי חוק יחסי ממון, הם נכסים שמי מהצדדים צבר לפני הנישואין או לפני תקופת החיים המשותפת או נכסים/כספים שאחד הצדדים קיבל במתנה או בירושה לפני הנישואין/חיים משותפים או במהלך הנישואין/חיים משותפים  , גמלה שאחד הצדדים מקבל מהמוסד לביטוח לאומי , או גמלה או פיצוי שמגיע לאחד הצדדים על פי חוק בשל נזק גוף או מוות. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading