מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

חלוקת דירה בגירושין

דירת המגורים המשותפת היא בדרך הכלל הנכס הגדול והחשוב ביותר שיש לבני זוג , דירת המגורים גם מסמלת את החיים המשותפים של הצדדים ואת חיי המשפחה.

כאשר התא המשפחתי מתפרק במסגרת הליך פרידה ו/או הגירושין הרי שיש למכור ולחלק גם את דירת המגורים המשותפת הליך זה אם יש צורך להגיש תביעה לבית המשפט מאחר והצדדים אינם מגיעים להסכמות נקרא תביעה לפירוק שיתוף. תביעה לפירוק שיתוף ניתן להגיש גם לבתי המשפט לענייני משפחה וגם לבית הדין הרבני במסגרת תביעת גירושין, זכותו של כל צד לדרוש בכל עת את פירוק שיתוף ואין כמעט טענת הגנה כנגד תביעה זו.

לכל אחד מהצדדים זכות קדימה לרכוש את חלקו של הצד השני בדירה וזאת בהתאם לחוק המקרקעין , רק לאחר ששני הצדדים ויתרו על זכות זו ניתן יהיה למכור את הדירה לצד ג אחר .

בחירת שמאי לחלוקת רכוש

ניתן להסכים כי תעשה הערכת שמאי אשר על זהותו יסכימו הצדדים וזאת לשם קבלת חוות דעת על מחיר הדירה , כאשר מנהלים הליכים משפטיים בדרך כלל ימונה שמאי מוסכם ובהעדר הסכמה ימנה בית המשפט שמאי . אין חובה למנות שמאי במסגרת תביעה לחלוקת רכוש אם הצדדים מסכימים כי הדירה תימכר  במחיר השוק או על פי הערכת מתווך .

חשוב לזכור תמיד כי בשל המחלוקות במסגרת הליך הגירושין והדם הרע השורר בין הצדדים לדאוג לכך כי בתי המשפט יקבע מנגנון ברור למקרה בו אחד הצדדים יסרב לשתף פעולה במכירת הדירה ויעקב או ימנע מכירתה , הדבר קורה בדרך כלל כאשר צד אחד נשאר בדירה עד למכירתה .על מנת להימנע ממצב כזה רצוי לקבוע מועדים למכירת הדירה אשר אם לאחריהם הדירה לא תימכר יוכל כל אחד מהצדדים לפנות לבתי המשפט לענייני משפחה ולבקש למנות כונס נכסים אשר יכנס בעלי בני הזוג וינהל את הליך המכירה.

מעורבות ילדים בחלוקת רכוש

כאשר יש ילדים קטנים מחויב בית המשפט טרם מתן הוראה למכירת הדירה לקבוע כי יש להסדיר ולדאוג קודם כל למדור חלופי לקטינים שכן מחובתו של בתי המשפט להגן קודם כל על הקטינים אשר נקלעו לסכסוך הגירושין בין הוריהם. במסגרת חלוקת הדירה בהליך גירושין יש לחלק גם את הרכוש המשותף הנמצא בדירה כאשר הריהוט של הקטינים  בדרך כלל יועבר לדירה בה מתגורר ההורה המשמורן , ניתן לערוך רשימת חלוקה בהסכמה או לרכוש מהצד השני בשווה כסף את חלקו ברכוש.

כאשר  יש רכוש יקר ערך כמו תמונות וענתיקות למיניהן או רכוש אחר יקר ניתן גם לצורך כך למנתו שמאי מתאים. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading