מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג , תשל"ג 1973 הוא החוק הקובע  את כללי חלוקת הרכוש בין בני זוג אשר לא ערכו הסכם ממון בניהם לכן החוק הוא למעשה אלטרנטיבה למי שלא ערך הסכם ממון  . הוראות החוק יחולו על כל מי שנישא לפני שנת 1974 .

כמו כן החוק קובע את הכללים לעריכת הסכם ממון, החוק קובע כי  יש לערוך את ההסכם בכתב בלבד ושינוי של הסכם ממון אף הוא יעשה בכתב בלבד. הסכם ממון דורש את אישרו של בתי המשפט לענייני משפחה או בתי הדין. הסכם ממון יכול להיערך בזמן חיי הנישואין או טרם הנישואין ובמקרה כזה גם נוטריון יכול לאשר את ההסכם.

יחסי ממון בהסכמי גירושין

הסכם גירושין נערך בעת גירושי הצדדים להבדיל מהסכם ממון , גם הסכם גירושין יכלול בין היתר את הסכמות הצדדים לאופן חלוקת הרכוש וגם על הסכם הגירושין חלות ההוראות הנ"ל, היינו ההסכם ערוך בכתב ומחייב את אישרו של בית המשפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבני .

פרק שני לחוק נקרא הסדר איזון משאבים וקובע את אופן חלוקת הרכוש למי שלא ערך הסכם ממון אשר בו נקבעו הוראות שונות מפרק זה . איזון המשאבים פירושו כי הצדדים בעת פרידה או מוות זכאים למעשה לחלק בניהם את הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים מחצה על  מחצה . זהו למעשה עיקרון החלוקה שהחוק קובע .

החוק גם קובע אילו נכסים ייכנסו לפול הנכסים המשותף ואילו נכסים לא יהיו חלק מפול הנכסים המשותף , כך למשל החוק קובע כי נכסים שכל אחד מהצדדים צבר לפני מועד הנישואין לא יהוו חלק מהרכוש המשותף , גם ירושות ומתנות שכל אחד קיבל לא יהוו חלק מהרכוש המשותף , גמלה מהמוסד לביטוח לאומי או גמלה או פיצוי המגיע לאחד מבני הזוג על פי חוק בשל נזק גוף או מוות שווין לא יאוזן וכמובן נכסים שבני הזוג הסכימו ששווים לא יאוזן .

נסכים בחוק יחסי ממון

נכסים ששווים יאוזן הם נכסים שנצברו במהלך תקופת החיים המשותפת  , כגון בית המגורים המשותף , זכויות שכל אחד מהדדים צבר במקום העובדה כגון פנסיה, קופות גמל , קרנות השתלמות , חסכונות .

אין צורך להמתין עוד למועד סידור הגט על מנת לחלק בפועל את הרכוש המשותף , החוק קבע כי ניתן להורות על חלוקת הרכוש המשותף אם חלפה שנה מיום שאחד הצדדים פתח בהליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני שמשמעותו הרצון להיפרד מבן זוגו היינו תביעת גירושין או תביעה לחלוקת רכוש , או הפסד הצהרתי להורות כי בן הזוג הינו בעל מחצית הזכויות אשר אינן שומות על שמו וזאת במטרה לקבל מחצית הרכוש עקב גירושין.

בית המשפט  יכול להורות כי חלוקת הנכסים במקרים מסוימים לא תהיה חצי חצי וכי יחסיי הכוחות בין הצדדים מחייבים חלוקת אחרת המגלמת את עיקרון החוק לשוויון בין הצדדים .

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading