מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

חברות משפחתיות

חברות משפחתיות הן עניין עדין ורגיש על אחת כמה וכמה כאשר הן נקלעות לסכסוך גירושין במסגרת מאבקי הרכוש שבין בני הזוג , עד כדי כך שהליך גירושין יכול בנקל להביא למיטוטה של חברה משפחתית במקרה הגרוע ובמקרה הקל יביא להליך גירושין ולהפסדים כספיים ושיתוק פעילות החברה. 

חברה משפחתית יכולה בהחלט להוות חלק מהרכוש המשותף ובאותה קלות יכולה לצאת מפול הכספים המשותפים והדבר תלוי בהתנהלותם של הצדדים.

בשל מורכבותה של החברה רצוי מאוד לקבוע כבר בתחילת החיים המשותפים את הכללים שיחולו לגבי חברה משפחתית , היינו אם אחד מבני הזוג הינו הבעלים או עובד בחברה משפחתית יש ואף חובה לדעתי לערוך הסכם ממון אשר יקבע את מעמדו של בן הזוג בחברה המשפחתית  שאחרת במצב של סכסוך גירושין יכול ויגרם נזק בלתי הפיך לחברה המשפחתית אשר עד שיוכח כי לבן הזוג אין זכויות בה יגרם לחברה נזק בתזרים הכספים שלה.

הצדדים בחברה משפחתית

אם מדובר בחברה משפחתית אשר הצדדים הקימו במשותף הרי שהיא חלק מהרכוש המשותף ובמקרה של פרידה קיים חוסר וודאות לגבי המשך קיומה של החברה במיוחד כאשר הצדדים נמצאים בסכסוך קשה ואופן התנהלותם מאייץ את המשך פעילות החברה.

בדרך כלל צדדים הנפרדים זה מזו יתקשו להמשיך ולנהל את החברה יחד , לכן אחד הצדדים יוכל לרכוש את חלקו של הצד האחר בחברה , במקרה שצד אחד היה בקיא ברזי החברה וניהל אותה לבדו אזי יצטרך אותו הצד להעביר לצד השני את שווי חלקו בחברה וזאת באמצעות רואה חשבון שיוסכם על הצדדים או בהעדר הסכמה ימונה על ידי בתי המשפט אשר ידע להעריך את שווי החברה המשפחתית .

השתלטות בחברה משפחתית

 כאשר צד משתלט  על החברה ומונע קבלת מידע על החברה ו/או קיים חשד כי הוא מעלים כספים מהחברה או מוסר דיווחים כוזבים ניתן לבקש מבתי המשפט כי ימנה מנהל מיוחד אשר יכנס בנעלי הצד המנהל את החברה וידאג לתקינות פעילות החברה וקבלת אינפורמציה מהימנה.

אם עד כה לא דאגתם להבטיח את זכויותיכם בנכס בעייתי ורגיש  זה כדאי שתעשו זאת כעת כאשר חיי המשפחה שלכם תקינים וטובים. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading