מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

זכות ירושה לידועים בציבור

סעיף 55 לחוק הירושה קובע -  " איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש."

למען הסר ספק המחוקק קבע כי בכל מקום בו נכתב בן זוג או בת זוג הכוונה היא לידוע או לידועה בציבור . חוק הירושה הוא ללא ספק אחד החוקים החשובים ביותר אם לא החושב שבהם שנחקק לטובת הידועים בציבור . חוק זה מעניק זכות משמעותית לידועים בציבור , היינו בהנחה כי יוכח שבן הזוג היה ידוע בציבור של הנפטר אזי יהיה בן הזוג זכאי לרשת את הנפטר .

בית המשפט בתחום ידועים בציבור

בית המשפט קבע במספר פסקי דין כי על מנת שבית המשפט יזכה את בן הזוג בחלקו בירושת בן זוגו שניפטר ,עליו לעמוד בקריטריונים של "חיי משפחה במשק בית משותף", היינו שבן הזוג שניפטר ראה בבן זוגו את יורשו העתידי ולא די במגורים משותפים מתוך נוחות או מתוך אינטרס אחר שאינם חיי משפחה משותפים , קיום יחסי ישות הם תנאי הכרחי על פי קביעת בתי המשפט למתן מעמד של ידוע בציבור .

במקרה אחר קבע בית המשפט כי סעיף 55 לחוק הירושה אינו קובע קריטריון של זמן על מנת שבן הזוג יוכל לרשת לכן גם במקרה בו התקיימה מערכת יחסים זוגית משפחתית תחת קורת גג אחת על פני זמן קצר , ואפילו חודשים ספורים , יהיה בכך בכדי להכיר בבת הזוג הידוע בציבור שזכותה לרשת .קמה מכוח סעיף 55 לחוק.

סעיף 55 לחוק הירושה קובע כי הידוע/הידועה בציבור יקבלו את חלקם בעיזבון על פי דין כאילו היו נשואים זה לזה. לעניין זה מעמדה של הידועה בציבור הוא כדין מעמדה של אישה נשואה והיא תהא זכאית למחצית מהעיזבון אם המנוח הותיר אחריו ילדים או הורים.

אם לא הניח המוריש אחריו ילדים או הורים , אחים , הורי הורים יורש בן או בת הזוג את כלל הרכוש. בנוסף לחלקו ברוכש נוטל בן הזוג על פי חוק הירושה את המיטלטלין כולל מכונית הנוסעים שהייתה שייכת לבית. זכותו של ידוע/ה בציבור בדירת המגורים המשותפת הוסדרה בסעיף 11(א) (2) לחוק הירושה כאשר נפסק כי דירת מגורים אינה חריגה מכלל הרכוש המשותף אליו התייחס המחוקק בסעיף 55 לחוק הירושה.  

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading