מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

התנגדות לצוואה

ניתן להתנגד לצוואה ובכך לנסות להביא לביטולה , ביטולה של צוואה תביא למצב שבו העיזבון , היינו הרכוש הנפטר הותיר אחריו יחולק באופן אחר , על פי הוראות הדין. לא ניתן לבטל צוואות בנקל ויש לעמוד בנטל הוכחה כבד על מנת לבטל את הצוואה , הנטל מוטל על מי שטוען לבטלות הצוואה.

טעינה לבטלות צוואה

מי שמבקש לטעון לבטלות הצוואה עליו להגיש בקשה לרשם עניני ירושה בה הוא מפרט את הסיבות להתנגדותו , הרשם לענייני ירושה יעביר את הדיון בבקשה לבתי המשפט לענייני משפחה אשר ידון בבקשה ויכריע בה . זכרו כי הזמן להגשת התנגדות הוא מוגבל ויש לעמוד בזמנים , אם לא תגישו את ההתנגדות בזמן או שתגישו  קיים סיכוי גדול כי בקשתכם להתנגד לצוואה לא תתקבל , אין הדבר אומר בהכרח כי הדלת סגורה בפניכם אולם תצטרכו לעבוד קשה ולהסביר מדוע השתהיתם בהגשת הבקשה. .

קיימות מספר עילות לפיהן ניתן לטעון לבטלות הצוואה , סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנעשתה מחמת אונס , איום או השפעה בלתי הוגנת , תחבולה או תרמית  - בטלה. 

צוואה שלא ניתן להבין את משמעותה ולא ניתן לראות מתוכה למי ציווה המצווה אף היא בטלה . צוואה שביצועה אינו חוקי , אינו מוסרי או בלתי אפשרי אף היא בטלה .

צוואה המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח חלק באופן אחר בעריכתה וכן הוראת צוואה מזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה .

ביטול צוואה אחרונה?

הצוואה אחרונה תמיד מבטלת את הצוואה שקדמה לה והיא הצוואה אשר בסופו של דבר תקוים, אולם אם תבוטל הצוואה האחרונה תקוים הצוואה שקדמה לה. קיימים מקרים בהם אפשר לבטל רק חלק מהוראות הצוואה ואין צורך לבטל את הצוואה כולה , כאשר קיימים פגמים בצוואה אשר ניתן להתגבר עליהם בית המשפט יטה לתקן או להשלים את הפגמים ו/או החוסרים בצוואה וזאת אם ניתן לקלוע לרצונו/דעתו של המצווה.

בית המשפט לענייני משפחה אינו ממהר לבטל צוואות וזאת בעיקר מפאת כיבוד רצונו של המת אשר אינו בנמצא עוד על מנת להגן על רצונו , בית המשפט ינהג מנה זהירות טרם הוראה על ביטול צוואה . על מנת להימנע ממצב בו צואתכם תבוטל אני מייעצת לכם לערוך אותה באופן אחראי אצל עורך דין בנוכחות עדים. 

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading