מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

ביטול הסכם ממון

הבעל דורש להכיר בהסכם גירושין בן 13 שנה  אשר יותיר את אשתו חסרת כל

ביטול הסכם ממון

יחסיהם של בני זוג מה-XX נקלעו למשבר לפני כ-13 שנה, והם חתמו על הסכם ממון צופה פני גירושין, אשר  תיאר כיצד מעתה ואילך ינהגו ליישום ההפרדה הרכושית עליה החליטו. כעבור מספר חודשים חלף המשבר, ובני הזוג המשיכו לחיות יחדיו, ואף הביאו לעולם שני ילדים. הבעל, שלמד בעוד אשתו מפרנסת את המשפחה, החל לעבוד בתחום ההייטק ונהנה ממשכורות גבוהות במיוחד, בעוד אשתו הסתפקה במשרה חלקית במשכורת נמוכה.

השניים ניהלו חשבון משותף מתוכו מימנו את צרכי הבית ואת חינוך ילדיהם. לאחרונה החליטו הצדדים כי ברצונם להתגרש אז שלף הבעל מהבוידעם את ההסכם המתאר הפרדה רכושית מוחלטת – שמשמעותה – שהאישה תיוותר חסרת כל, בעוד הוא ייהנה מנכסים וכספים רבים אותם צבר במהלך חי הנישואים,לכוארה  מכספו, שערכם מתקרב ככל הנראה ל-5 מיליון ₪.

פרקליטתה של האישה, עו"ד יעל שמואלי, טוענת שהסכם ממון הופר על ידי בני הזוג באופן כמעט מיידי מהרגע שנחתם ולמעשה הצדדים מעולם לא יישמו את עקרונות ההסכם הקובעים את ההפרדה הרכושית– ועל כן עיקרון ההפרדה הרכושית הקבועה בהסכם אינו מתקיים וההסכם בטל.

בתביעתה לחלוקת רכוש מבקשת עו"ד שמואלי מבית המשפט שיורה על בטלות ההסכם ויחלק בצורה שווה את רכוש בני הזוג על פי חוק יחסי ממון, ויורה לבעל להעביר לאשתו מחצית מהרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים  - שחלקם צבורים בחשבונות בנק בחו"ל. התביעה הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן.

השתלשלות האירועים

בשנת 1998 נישאו בני הזוג בנישואין אזרחיים בקפריסין, לאחר שחיו כבני זוג לאורך חמש שנים. האישה הינה קיבוצניקית לשעבר, ולדברי עורכת דינה, יעל שמואלי, מודעותה בנושאי כספים וחוק יחסי הממון בישראל - שאפה לאפס.

בתחילת יחסיהם פרנסה האישה את בעלה, אז בן זוגה, בעוד הוא לומד באוניברסיטת X תואר Y במדעי ה-Z.

האישה נכנסה להיריון שלא צלח ואשר הסתיים בהפלה, דבר שגרם למשבר בין בני הזוג, ואשר הוביל את בני הזוג לחתימה על הסכם ממון צופה פני גירושין.

לדברי עו"ד יעל שמואלי, המתמחית בדיני משפחה, הסכם ממון צופה פני גירושין הינו הסכם עליו חותמים זוגות הנמצאים במשבר, אך מבכרים לתת סיכוי נוסף ליחסיהם, תוך הסכמה מפורטת על דרכי פרידתם, אם וכאשר ניסיון זה לא יעלה יפה.

הסכם ממון בין בני הזוג נחתם בשנת 1999, אך יחסיהם שבו למהלך תקין כבר באותה שנה, והם אף הביאו שני ילדים לעולם (כיום בני 5 ו-10).

במשך השנים גידלה האישה את הילדים, בעוד בעלה נוסע פעמים רבות לחו"ל במסגרת עבודתו. חרף קיומו של חשבון משותף לבני הזוג, השקיע בעלה של האישה כספים בנדל"ן ובתחומים נוספים – אך הקפיד לרשום רק את עצמו כבעל הנכסים. כלפי האישה נהג הבעל בנכסים כאילו הם משותפים לשניהם, ומעולם לא רמז או ציין כי הם רשומים על שמו בלבד.

משכורתו של הבעל, שבתחילת יחסיהם היתה נמוכה ביותר, צמחה פלאים, והוא החל מקבל תלושי משכורת על סך 70 ו-80 אלף ₪ בחודש. בשנים האחרונות, עקב המשבר העולמי, ירדה משכורתו של הבעל ל-30 אלף שקלים בחודש "בלבד".

עו"ד יעל שמואלי, המייצגת את האישה, מציינת כי האישה זכתה לאורך השנים להכנסה של כ-3500 ₪ בחודש בלבד, בשל עבודתה כשכירה במשרה חלקית  - משכורת שלא השתנתה משמעותית עד היום.

חרף המשכורת הנמוכה, נשאה האישה על גבה את נטל גידול הילדים וביצעה את כל מטלות הבית.

לפני מספר חודשים עלו יחסי הזוג על שרטון, או אז שלף הבעל את הסכם הממון הנשכח, וביקש מבית המשפט להכיר בו כהסכם ממון מחייב לכל דבר, הקובע את דרך חלוקת הנכסים שנצברו לבני הזוג מאז נישואיהם.

לדברי עו"ד שמואלי, החלת ההסכם על בני הזוג משמעותה שכל אחד מהם יקבל את הכספים/נכסים הרשמוים על שמו. היות וכספי הזוג הגיעו בעיקר ממשכורתו של הבעל וכל הנכסים נרשמו על שמו, עתידים הנכסים בהם השקיע הבעל את כספי הזוג  - לעבור אליו (הפרדה רכושית מוחלטת).

עו"ד שמואלי מעריכה את הרכוש הרשום על שמו של הבעל בכ-5 מיליוני שקלים. לדברי עו"ד יעל שמואלי, חלוקה זו של נכסי הזוג תקפח את האישה בצורה חריפה.

"אם ייושם ההסכם כלשונו, יקבל הבעל לידיו את מלוא הכספים והנכסים, וימשיך ליהנות ממשכורת של עשרות אלפי שקלים, בעוד האישה, תצא ובידה 300 אלף ₪ בלבד, ללא דירה, תוך שהיא אמורה להמשיך ולהתקיים ממשכורת נמוכה בסך 3,500 ₪ לחודש בלבד" אומרת עו"ד שמואלי.

לדבריה, כל בר דעת יבחין כי אכיפת הסכם זה על בני הזוג תגרום לאי צדק זועק לשמים ולהיווצרות פער סוציאלי חריף.

ביטול הסכם ממון

מדוע ההסכם לא תקף?

לדברי עו"ד שמואלי, הסכמי ממון החוזים פני גירושין הקובעים דרך התנהלות על מנת שעיקרון ההפרדה יתקיים עליהם להיבחן במבחן הזמן,האם לאורך תקופת חייהם המשותפת של הצדדים קיימו הצדדים,באופן התנהלותם את עקרונות ההסכם,אם התוצאה היא שהצדדים במהלך השנים את ההפרדה אין להחיל אותה גם בעת הפרוד.לדבריה, לא ניתן לראות בהסכם שכזה הסכם מחייב, אלא אם כן הצדדים נהגו על פי הנאמר בו לאורך השנים.

לדבריה, הסכם הממון שנחתם בין בני הזוג אמנם תיאר משטר של הפרדה רכושית מוחלטת ומפורטת, אך הפרדה זו לא רק שלא התבצעה בפועל, אלא שבני הזוג חזרו לנהוג בשיתוף רכושי מלא כמעט מיד לאחר החתימה עליו.

האישה העבירה את כל משכורתה לחשבונו של בעלה, ומחשבון זה ניהלו השניים את משק הבית. לדברי עו"ד שמואלי, מסגרת חייהם החדשה, כהורים לילדים, לא השתקפה כלל בהסכם הממון, וזוהי סיבה נוספת מדוע ההסכם אינו תקף.

הטענה החוקית לביטול הסכמים בדרך זו נקראת: "אי קיום תנאים מתלים בחוזה"  ו"ביטול על דרך ההתנהגות'.

עו"ד שמואלי מוסיפה שבתי משפט נוטים שלא להכיר בחוזים אשר המציאות הנוצרת מהם אינה סבירה וחורגת באופן קיצוני מעקרונות המוסר והצדק, תוך יצירת מצבים העומדים בניגוד לתקנת הציבור. במקרים שכאלה נוטה בית המשפט לקבוע כי ההסכם בטל מיסודו.לאור כל זאת, פנתה עו"ד שמואלי אל בית המשפט בתביעה לביטול הסכם הממון שנחתם בין בני הזוג, תוך חלוקת רכוש צודקת ביניהם.

עו"ד שמואלי מעריכה כאמור את רכוש בני הזוג ב-5 מיליון שקלים ותובעת בשם האישה מחצית מהם. בית המשפט כבר הספיק לקבוע מזונות זמניים אותם ישלם  הבעל למזונות הקטינים  על סך 6,500 ₪ המיועדים לגידולם של שני ילדי בני הזוג.

יעל שמואלי, עורכת דין ותיקה ומוכרת, מתמחה בדיני משפחה, גירושין, יישוב מחלוקות בין זוגות גרושים בסכסוכי משמורת ומזונות, כריתת הסכמי ממון, סכסוכי ירושה, צוואות, מינויי אפוטרופוס ועוד.

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading