מלאו פרטים ונחזור בהקדם
loading
לכל שאלה חייגו:
05254606200525460620

אפוטרופסות

אפוטרופסותאפוטרופסות  להבדיל מהורה משמורן , היא לעולם זכות טבעית של שני ההורים והיא קבועה בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות

מעמד ההורים

14.   ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

תפקידי ההורים

15.   אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

חובת ציות הקטין

16.   הקטין חייב, תוך כיבוד אב ואם, לציית להוריו בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם.

קנה מידה לחובת ההורים

17.   באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.

שיתוף בין ההורים

18.  (א)  בכל ענין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או מכללא, לענין מסויים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בענין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו."

במסגרת מעמד ההורים כאפוטרופסיים הם קובעים יחד היכו יתחנך הקטין , מהו אופי החינוך שיקבל , מהו סוג הטיפול הרפואי שיקבל במקרה הצורך , האם יוכל לקבל טיפול פסיכולוגי וכיוצב'. גם הנפקת דרכון לקטין דורשת את הסכמת שני הצדדים. אפוטרופסות קובעת אח החובה והזכות שיש להורה כלפי ילדו, לא ניתן להתנער ממעמד זה אלא במסגרת הליך משפטי בלבד . קיימים מקרים בהם אחד ההורים אינו נוכח  פיזית או נמצא תדיר בחול או נמנע מלקבל החלטות ומקשה בכך על גידול הקטין עד לפגיעה בטובתו במקרים כאלו ניתן לעתור לבית המשפט ולבקש להיות אפוטרופוס יחיד.

לקבלת יעוץ, השאירו כאן פרטים

loading